• Vážení fotbaloví přátelé. Náš národní fotbalový tým čeká zanedlouho reprezentační dvojzápas, který - při známém neblahém stavu - může dopadnout jakkoliv.. Slovo “jakkoliv” je tedy smutným konstatováním, neboť při dřívějším normálním (dobrém) stavu nár.mužstva by si těžko někdo připouštěl, že 2x nevyhrajeme a řádně si přitom nevylepšíme skóre.. Doba se však změnila a my jsme dnes (již po dva roky) někde jinde.. A i když těch kýžených 6 bodů získáme, pak to samozřejmě nic neřeší (správné řešení se tím jen oddálí), neboť nutno si uvědomit a reálně připustit, že pod jiným trenérem (resp.vedením našeho fotbalu) bychom hráli fotbal mnohem lepší a brankově efektivnější..

  V návaznosti na n.uv.otevřený dopis (bez odpovědi) bylo dnes ve věci podáno toto trestní oznámení :

  “Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 6
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Věc : Miroslav Pelta - předseda FAČR, služebně se sídlem :
  Diskařská 2431/4, P.O. Box 11, 160 17 Praha 6 - Strahov
  tel: 233 029 111 , fax: 233 353 107 , e-mail: facr@fotbal.cz

  Podezření z trestné činnosti - podání trestního oznámení

  Dobrý den.
  Situace v našem fotbalu není dobrá. Těžko odhadnout, co asi skrýval Křetínského kufřík - nyní však chceme poukázat na něco jiného, co se týká přímo fotbalového vedení, tedy jeho předsedy Miroslava Pelty (a možná i dalších z představenstva FAČR..). Celá tato záležitost je popsána na webu www.fotbal1.eblog.cz.

  Předem nutno zdůraznit, že se v tomto oznámení nejedná o nesouhlas či o spor, zda-li pan Bílek je či není dobrým trenérem a zda-li naše národní mužstvo vede dobře (názor drtivé většiny fotbalově zainteresovaných je dostatečně znám..), avšak důvodem ke znepokojení jsou podivné nestandardní kroky M.Pelty a jeho následná arogance v podobě neodpovědi na základní téma, které je obsahem dotazů - viz web - zvláštěpak dotazů č.11-15. Z veřejných internetových diskusí lze doposud vypozorovat, že názor vyjádřený na v.uv.webu není rozhodně menšinový - naopak zcela povšechný, proto by bylo žádoucí a potřebné, aby pan Pelta na předložené veřejné dotazy i veřejně odpověděl. Odpověď však nepřišla naprosto žádná - nemá ji tazatel a nezná ji ani veřejnost prostř.médií - což tedy budí další podezření (resp.toto již i potvrzuje) z určitých účelovostí na bázi osobnostních provázaností, z čehož zpravidla plynou určitá korupční jednání a osobní výhody na úkor prospěšného řešení obecného ku škodě celé (nejen fotbalové) veřejnosti, neboť fotbal, jako sportovněspolečenský fenomén č.1, pro náš stát získává (může získávat) kredit světové váženosti, jakož i další finanční prostředky, které mohou dále rozvíjet potřebnou fotbalovou či jinou sportovní aktivitu.

  Obracíme se tedy na Váš orgán činný v trestním řízení, aby tyto v.uv.okolnosti prověřil, aby prošetřil, zda-li se zde z důvodu nepatřičné provázanosti resp. “osobních sympatií”(či antipatií vůči někomu jinému, např.nesparťanskému..) neodehrály okolnosti, které již přesáhly rámec funkční pravomoci a naopak vedly ke spáchání trestných činů (zpronevěra resp.porušování povinnosti při správě cizího majetku, zneužití funkční moci resp.zneužití vlastnictví, korupce..) - veškeré indicie tomuto trestnímu činění (spáchání) totiž nasvědčují..
  Pro orgán činný v trestním řízení toto prošetření nemusí být vůbec složité, neboť pro začátek postačí, aby stěžejní relevantní dotazy (zvláštěpak č.11-15) předložil panu předsedovi M.Peltovi a trval na jejich zodpovězení, přičemž tomuto by měl předcházet i dotaz, PROČ se doposud jakékoliv odpovědi na toto relevantní téma vyhnul a neodpověděl.. A nejde zde rozhodně o dotazy nějaké soukromé osoby, neboť o stránce ví široká veřejnost (což i pan Pelta dobře ví) a byla o ní zpravena i určitá média - lze tudíž uzavřít, že na odpovědi čeká široká fotbalová obec ČR..

  To je tedy prozatím vše, co lze nyní k závažnému problému (podezření) sdělit.

  Očekáváme Vaše řádné vyřízení a jsme s pozdravem.

  J.Vaněk a spol.
  reaktor1@centrum.cz

  Dne 9.10.2012″